Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb, point.info@pointshoppingcenter.hr

POINT shopping center

Otvoren za vas svakim danom od 9 do 21 sat

pon – sub 07:00 – 21:00, ned i praznici 07:00 – 13:00 sati

pon - ned 08:00 – 21:00 sat

pon – ned 09:00 – 21:00 sat

pon – ned 09:00 – 21:00 sat

pon – ned 08:00 – 23:00 sati

pon – ned 15:00 – 23:00 sati

pon - sub 9:00 – 21:00 sat

pon – ned 08:00 – 23:00 sati

backgroundLayer 1