Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb, point.info@pointshoppingcenter.hr

Nagradni natječaj – Sretan Point8vdan!

 1. OPĆE INFORMACIJE

Priređivač nagradnog natječaja “Sretan Point8vdan” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je Vrbani projekt d.o.o. sa sjedištem u Rudeška cesta 169a, 10000, Zagreb, OIB: 31086729978 (u daljnjem tekstu: Priređivač). Nagradni natječaj priređuje se s ciljem promidžbe Priređivačevih usluga, a namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljena su na web stranici Point Shopping Centra.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

U Nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su hrvatski državljani.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Vrbani projekt d.o.o., kao ni članovi njihovih užih obitelji. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

 1. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se odvija od 20. do 24. rujna. Svakog dana započinje u 10 sati i traje do 22 sata.  

 1. NAČIN SUDJELOVANJA

Sudionici pristupaju natječaju putem Facebook stranice Point Shopping Centra. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, potrebno je u komentarima odgovoriti na traženo nagradno pitanje toga dana. Pobjednika bira stručni žiri, a svakog dana bira se jedan pobjednik s najkreativnijim odgovorom. 

Jedan Sudionik može osvojiti jednu nagradu u natječaju. Zabranjeno je korištenje drugih kanala za prijavu pod različitim identitetima te tehnička manipulacija društvenim mrežama.

 1. NAGRADE
 • Poklon bon u iznosu od 300,00 kn u trgovini Denis u Pointu
 • Poklon bon u iznosu od 300,00 kn u trgovini Fashion Point u Pointu
 • Poklon bon u iznosu od 300,00 kn u teretani Invictus fitness u Pointu
 • Poklon bon u iznosu od 300,00 kn u trgovini Ciciban u Pointu
 • Poklon bon u iznosu od 300,00 kn u trgovini NEXT u Pointu
 1. OBJAVLJIVANJE POBJEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Po završetku svakog nagradnog pitanja, pobjednik će biti proglašen do 12 sati idućeg dana u komentaru nagradne objave na Facebooku.

Nagrada je neprenosiva. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Svaki sudionik nagradu može osvojiti samo jedanput. Dobitnik je isključivo odgovoran za porezne obveze i eventualne sporedne troškove koji proizađu iz dodjele nagrada.

O preuzimanju nagrade dobitnici će biti naknadno obaviješteni.

 1. KORIŠTENJE PODATAKA SUDIONIKA U NATJEČAJU

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.

Svi osobni podaci koji se prikupljaju, Priređivač čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko korištenja nagrade.

Sudionici Natječaja Priređivača imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pripremio
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
 6. OSTALE INFORMACIJE

Sve komentare koje Sudionici pošalju kao prijavu na Nagradni natječaj, Vrbani projekt d.o.o. može koristiti u svrhu promocije ovog Nagradnog natječaja te u svrhu promocije budućih i aktualnih aktivnosti  Vrbani projekt d.o.o. Sva prava su pridržana. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku.

Priređivač zadržava pravo promjenu ovih pravila u bilo kojem trenutku.

U Zagrebu, 20.9.2021.

Vrbani projekt d.o.o.

backgroundLayer 1