Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb, point.info@pointshoppingcenter.hr

Kućni ljubimci

Kljub-point-web

Vaši ljubimci psi i mačke dobrodošli su u Point shopping center!
Pristup psima i mačkama dozvoljen je u zajedničke prostore Centra, a o dozvoli ulaska u svaki pojedini poslovni prostor odlučuju sami Zakupci.
Molimo Vas da tijekom boravka sa psom i/ili mačkom u Centru vodite računa o ponašanju svog ljubimca te da ničim ne ometate boravak ostalih posjetitelja.
Molimo Vas i da poštujete odluke svakog pojedinog Zakupca o dozvoli ili zabrani uvođenja pasa i/ili mačaka u njihov poslovni prostor ili ugostiteljski objekt.
Mačkama je dozvoljen ulaz ako ih nosite u kavezu, košari ili torbi.

Tijekom boravka sa psom u Centru, molimo Vas da se pridržavate sljedećeg „Pravilnika o kućnim ljubimcima“:

Pravilnik o kućnim ljubimcima

Posjetitelji Centra mogu dovesti svoje uzicom vezane pse dobrog ponašanja u zajedničke prostorije Centra, na parkirališta, garažna mjesta i hortikulturne površine pod sljedećim uvjetima:

  1. Psi moraju biti vezani cijelo vrijeme boravka u Centru, na kratkim uzicama. Psi težine iznad 30 kilograma i opasni psi moraju imati brnjice. Pod pojmom „opasan pas“ podrazumijevaju se jedinke opisane u „Pravilniku o opasnim psima“ (NN 117/08) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287986.html.
  2. Cijelo vrijeme boravka u Centru psi moraju biti pod direktnim nadzorom vlasnika. Vlasnici moraju biti stariji od 18 godina i zakonski odgovorni za ponašanje svog psa po principu objektivne odgovornosti.
  3. Ako u bilo kojem trenutku ovlaštena osoba Centra utvrdi da ponašanje psa uznemiruje Zakupce ili Posjetitelje centra ili ako procijeni da se pas ponaša agresivno, ima pravo zatražiti od vlasnika psa da istog ukloni iz Centra.
  4. Zakupci unutar Centra samostalno odlučuju o tome hoće li dozvoliti psima ulazak u prostor koji imaju u zakupu.
  5. Vlasnici pasa dužni su odmah, bez odgađanja, pokupiti izmet svojih pasa.
backgroundLayer 1