Rudeška cesta 169a, 10000 Zagreb, point.info@pointshoppingcenter.hr

Pravila natječaja “Iz srca Vrbana za srce najdraže žene”

Priređivač nagradnog natječaja „Iz srca Vrbana za srce najdraže žene“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je Vrbani projekt d.o.o. sa sjedištem u Rudeška cesta 169a, 10000, Zagreb, OIB: 31086729978 (u daljnjem tekstu: Priređivač) koja dana 19. veljače 2021. donosi sljedeća Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju:

Uvjeti sudjelovanja

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju „Iz srca Vrbana za srce najdraže žene“ (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) koji priređuje Organizator s ciljem promocije proizvoda i usluga tvrtke, samog imena tvrtke te nagrađivanja vjernosti potrošača, u svrhu povećanja interakcije te uspostavljanja čvršćeg odnosa s korisnicima službene internetske stranice Organizatora.

Ovim Pravilima je osigurana ravnopravnost svih sudionika nagradnog natječaja te jednaka mogućnost za dobitak promotivnih nagrada nakon ispunjavanja ovdje utvrđenih uvjeta. Ova će Pravila Organizator objaviti u sklopu objave na službenoj stranici, a zainteresirani korisnici moći će ih proučiti prijavom na odgovarajući link.

Trajanje nagradnog natječaja

Natječaj traje od 22.02.2021. do 03.03.2021. do 00:00 sati. 

Dobitnici nagradnog natječaja biti će objavljeni 04.03.2021. do kraja dana.

Način sudjelovanja

Na internetskoj stranici www.pointshoppingcenter.hr i u newsletteru objavljena je najava nagradnog natječaja „Iz srca Vrbana za srce najdraže žene“. Zadatak sudionika je na mail adresu info@pointshoppingcenter.hr poslati fotografiju proizvoda iz Pointa te objasniti zašto ste baš taj artikl odabrali kao poklon za najdražu žensku osobu. Svaki sudionik može poslati više komentara na zadanu temu.

U natječaju se prihvaćaju svi komentari pristigli na navedenu mail adresu. Svi komentari koji pristignu bilo kojim drugim putem, ne sudjeluju u natječaju. 

Pravo sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju „Iz srca Vrbana za srce najdraže žene“ je besplatno. U natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni korisnici koji žive u Republici Hrvatskoj.

Maloljetnici, vlasnici i zaposlenici Organizatora, organizatori natječaja i članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u natječaju. Mogućnost osvajanja nagrade nemaju natjecatelji koji su unutar zadnja 3 mjeseca osvojili nagradu u nekom od nagradnih natječaja koje je organizirao Vrbani projekt d.o.o..

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Nagrade

Kao nagradu u nagradnom natječaju „Iz srca Vrbana za srce najdraže žene“, Vrbani projekt d.o.o. osigurao je sljedeći fond nagrada koji će se dodijeliti sudionicima koji zadovolje uvjete utvrđene ovim Pravilima.

  1. nagrada – Lijepa.hr poklon bon 500,00kn
  2. nagrada – CCC poklon bon 300,00kn
  3. nagrada – cvjećarnica poklon bon 200,00kn

Nagrada nije prenosiva niti se može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Dobitnici i preuzimanje nagrada 

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o nagradi putem mail adrese s koje su poslali komentar za nagradni natječaj. Dobitnici su suglasni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu) mailom, nakon čega će biti kontaktirani i obaviješteni o isporuci nagrade. 

Pritom Organizator neće biti odgovoran ako dobitnik nije dobio poziv zbog nedostupnosti ili kvarova u internetskoj mreži, dostavljanja netočnih podataka ili kad su podaci točni, ali ne postoji mogućnost uspostavljanja kontakta s dobitnikom ili iz bilo kojeg drugog razloga koji Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, odnosno razloga koji ne spada u područje odgovornosti Organizatora.

Prilikom dodjele nagrada, Organizator zadržava pravo utvrđivanja je li dobitnik pravi nositelj mail adrese koju je koristio za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ako pojedini odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojega razlog ili se ne odazove na poziv u roku od 7 (sedam) dana od objave poziva, Organizator zadržava pravo odrediti alternativnog pobjednika ili ne dodijeliti nagradu. Organizator natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik kao komentar prijavio tuđi rad, odnosno plagijat.

Dobitnicima će nagrada biti isporučena poštom na adresu u roku od 30 dana od dana kada su Organizatoru dostavili svoje podatke kako je opisano u tekstu Pravila.

Korištenje podataka sudionika u natječaju 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog nagradnog natječaja, odnosno za potrebe uručivanja nagrade.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja nagrade.

Sudionici natječaja slanjem svojih podataka putem maila imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio.
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio.
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
  6. Ograničenja i odricanja

Preuzimanjem promotivne nagrade od strane dobitnika, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik ovoga Natječaja, uz obavezu da ga, bez odgađanja, objavi na stranici www.pointshoppingcenter.hr. Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu će sudionici biti obaviješteni na stranici natječaja na www.pointshoppingcenter.hr

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja bezuvjetno prenose na Vrbani projekt d.o.o. isključivo pravo korištenja svojih komentara u promotivne svrhe bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

Organizator jamči da će podacima sudionika postupati sukladno odredbama važećih propisa. Organizator neće prosljeđivati kontakte i osobne podatke sudionika trećim osobama ni pod kojim uvjetima.

Organizator zadržava pravo isključiti sudionike i ukloniti sve komentare koje ocijeni protivnima zakonskim propisima, neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ili štete ugledu i časti Organizatora ili branda.

U Zagrebu, 19.2.2021.

Vrbani projekt d.o.o.

backgroundLayer 1